Y Prosiect STEP

Ydych chi'n barod i newid eich gyrfa?

Ydych chi’n barod I STEPio’n ôl I gyflogaeth?

Mae'r Gymdeithas Gofal wedi llwyddo i ennill grant o'r gronfa Cynhwysiant Gweithredol. Enw'r prosiect yw STEP

Ariennir y Prosiect STEP gan y Grant Cynhwysiant Gweithredol sy'n cael ei reoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (y WCVA) a'i gefnogi gan gyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (yr ESF).

Beth all y prosiect ei gynnig?

Gallwn gynnig ystod o wasanaethau i'r rhai sy'n cymryd rhan.

 • Cefnogaeth un-iun am ddi
 • Lleoliadau gwaith ȃ thȃl
 • Cymwysterau achrededig
 • Cardiau CSCS
 • Tips ar gyfer cyfweliadau
 • Llunio a gweddnedid CV
 • Magu hyder
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Hyfforddiant mewnol
 • Gweithdai
 • Cyfleoedd gwirfoddoli

 

 

Mae STEP yma i isbarduno’ch gyrfa a’ch rhoi ar y trywydd iawn i’r man lle rydych am fod. Os ydych chi’n 25+ oed, yn economaidd anweithgar neu’n ddi-waith am 12 mis new fwy, cysylltwch ȃ ni heddiw – peidiwch ȃ cholli allan. Cyfyngwyd ar nifer y lleoedd sydd ar gael, felly peidiwch ag oedi. Cysylltwch ȃ ni heddiw trwy e-bostio neu alw heibio i’n swyddfeydd ni yng Nghanolfan Creuddyn sef y datblygiad newydd yn Llanbed.

 

E-bost:[email protected]

Rhif ffôn: 07790 988519

Rhif ffôn: 07790 988517

Rhif ffôn: 07790 988514