The Care Society Shop Mobility Scheme

Phone 0300 140 0025 option 3

We hire out mobility scooters and wheelchairs to anyone who needs help getting around Aberystwyth.

Using shop mobility:

Mobility equipment is available for collection from our combined charity shop and Shopmobility centre at 27 Chalybeate Street, Aberystwyth from 10.00am-4.45pm, Monday to Saturday.

We have a range of wheelchairs and mobility scooters that are available for hire either by pre-booking or by dropping in to the shop on a first-come-first-served basis.

Cost:

 Electric ScooterWheelchair
Half day£6.50£3.50
Full Day£13£6
Week£65£30

If you wish to keep a piece of equipment beyond your initial loan then we ask you to call in to the shop or phone us to arrange an extension.  Penalties will be incurred for late returns.

Ffon: 0300 140 0025 opsiwn 3

Rhydym yn llogi ein sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn i unrhyw un sydd angen cymorth i symud o gwmpas Aberystwyth.

Defnyddio Shopmobility:

Cyfarpar symudol ar gael i’w gasglu o ein canolfan siop elusen a shopmobility cyfunol yn 27 Stryd y Ffynnon Haearn, Aberystwyth rhwng 9.30yb – 5.00ph, o ddydd Llun i dydd Sadwrn.

Mae gennym amrywiaeth o gadeiriau olwyn a sgwteri symuddol sydd ar gael i’w llogi naill ai trwy cyn-archebu neu drwy alw heibio i’r siop ar sail y cyntaf ir felin.

Cost:

 Sgwter SymudeddCadair Olwyn
Hanner diwrnod£6.50£3.50
Diwrnod llawn£13£6
Wythnos£65£30

Os hoffech cadw’r offer dros yr amser gwreiddiol a cytunwyd, gofynnwyd i chi trefnu estyniad trwy galw yn y siop neu ffonio. Fe fydd cosb am unrhyw dychweliad hwyr.

PLEASE FILL IN THE ENQUIRY FORM ABOVE FOR ANYTHING RELATING TO SHOP MOBILITY

en_GBEnglish (UK)